วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร คือบ้านของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ทั้งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและความสวยงามของมหาวิทยาลัย สามารถแสดงผลงานได้อย่างน่าเกรงขามใน Hogwarts และ the Ivy League และเมื่อคิดถึงชื่อสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด ก็มักจะมีชื่อ อ๊อกฟอร์ด (Oxford) เคมบริดจ์ (Cambridge) ฮาร์วาร์ด (Harvard) และเยล (Yale) ขึ้นมาในหัวทันที

อ๊อกฟอร์ด และเคมบริดจ์ คือ 2 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งตะวันตก และยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเวลส์ (University of Wales) มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ (University of St. Andrews) และมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London) ที่ซึ่งมีการการเรียนการสอนเป็นเลิศ ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีความโดดเด่นในตลาดอาชีพระดับโลก

ค่าใช้จ่าย?

หลายๆ หลักสูตรในสหราชอาณาจักร มีค่าเล่าเรียนอยู่ราว 9,000 ปอนด์หรือ ประมาณ 400,000 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ยอยู่ที่ราว 6,000 ปอนด์หรือ ประมาณ 300,000 บาทต่อปี นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร มีค่าเล่าเรียนแพงกว่านักเรียนที่เป็นชาวอังกฤษ ซึ่งในบางกรณี แพงกว่าถึง 10,000 ปอนด์ หรือประมาณ 450,000 บาทต่อปี และค่าเล่าเรียนก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้ ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงของมหาวิทยาลัย

การเรียนปริญญาโทในสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาชาวอังกฤษจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่ประมาณ 12,000 ปอนด์ หรือราว 550,000 บาทต่อปี ในขณะที่นักเรียนต่างชาติจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 20,000 ปอนด์ หรือราว 900,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าเล่าเรียนนี้จะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา

ในบางมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนสำหรับวิชานั้นๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งค่าใช้จ่ายคร่าวๆ มาให้ โดยนักเรียนต้องมีการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือ และคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ข้อดีของการเรียนในวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ในต่างแดน – นักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะได้รับประสบการณ์ในต่างแดนที่ทรงคุณค่า ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และสามารถเลือกหลักสูตรเองได้ อยู่ได้อย่างอิสระและมีหลักการคิดที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของนายจ้างจำนวนมาก แต่สำหรับนักเรียนชาวอังกฤษและต่างชาติจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จะไม่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์

ราคาที่เอื้อมถึง – วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนมากในสหราชอาณาจักร มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงรียนเอกชนในประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัย เซนต์แอนครูว์ ในปีการศึกษา 2016-2017 อยู่ที่ 25,200 – 36,158 ปอนด์ หรือราว 1,140,000 – 1,600,000 บาทต่อปี ในขณะที่ พรินซ์ตัน (Princeton) อยู่ที่ 45,320 ปอนด์ หรือราว 2,050,000 บาทต่อปี โรงเรียนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

ประหยัดเวลา – การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์ส่วนมาก ใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนในสหรัฐอเมริกา ใช้เวลา 4 ปี ซึ่งดูไม่ต่างกันมากนัก แต่ต้องอย่าลืมว่า ใน 1 ปีนั้น คุณอาจจะไม่สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา