โรงเรียนประจำชายล้วนในสหราชอาณาจักร

โรงเรียนประจำชายล้วน มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรที่อื่นๆ ซึ่งมีข้อแตกต่างเพียงอย่าเดียวคือ รับสมัครเฉพาะเด็กผู้ชาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ หล่อหลอมเด็กผู้ชายให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ และมีความเคารพในตัวเอง ไม่ว่าจะมาจากศาสนา วรรณะ หรือเชื้อชาติใด

ปัจจุบัน มีผู้ปกครองจำนวนมากพาบุตรหลานเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร เนื่องจาก โรงเรียนจะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนมีแรงจูงใจ และเคารพในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเองได้

สิ่งแวดล้อมชายล้วน ช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ และรอบด้าน ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงด้านกีฬา และกองกำลังนักเรียนทหารร่วมฝึก (Combined Cadet Force, CCF)

นักเรียนจะมีสมาธิอยู่กับการเรียน และบรรลุผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ เพื่อเติมเต็มศักยภาพทางวิชาการของพวกเขา

โรงเรียนชายล้วนบางแห่ง รับเด็กนักเรียนหญิงในระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย (Sixth form) และโรงเรียนชายล้วนส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนหญิงล้วน เช่น การจัดคอนเสิร์ต ท่องเที่ยว หรือการแข่งขันต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนประจำชายล้วนในสหราชอาณาจักร มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม โรงเรียนหลายแห่งมีสนามรักบี้ ฟุตบอล เทนนิส หรือกอล์ฟ หากบุตรหลานของคุณมีความสนใจในด้านกีฬา โรงเรียนประจำชายล้วนเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะช่วยพัฒนาทักษะของพวกเขา

โรงเรียนประจำช่วยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ลองเล่นกีฬาใหม่ๆ และบางโรงเรียนยังมีกีฬาแบบที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะ ได้แก่ ปีนเขา หรือเรือใบอีกด้วย โรงเรียนประจำมักมีกองกำลังนักเรียนทหารร่วมฝึก และรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่เยาวชน (Duke of Edinburgh’s Awards) ควบคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ซึ่งช่วยนักเรียนมีความตื่นตัวอยู่เสมอ

ประโยชน์ของโรงเรียนประจำชายล้วน

โรงเรียนประจำชายล้วนโดยทั่วไปเป็นวิทยาลัย หรือโรงเรียน สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานความรุ้ทางวิชาการ เข้ากับกิจกรรมทางกายภาพ และจิตใจ รวมถึงการอยู่ร่วมกัน และความมีระเบียบวินัย

สิ่งแวดล้อมชายล้วนช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความมั่นใจ และการเรียนรู้โดยปราศจากสิ่งรบกวน โรงเรียนชายล้วนมีการใช้แนวการสอนแบบเฉพาะ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียน สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประจำชายล้วนเป็นแบบสบายๆ ส่งเสริมนักเรียนให้เติบโต และมีความเป็นผู้ใหญ่

นักเรียนเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองได้เลือก สามารถเลือกได้อย่างชาญฉลาด ได้ลองสิ่งใหม่ๆ มีเพื่อนและมีความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

การเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรให้กับบุตรหลาน

โรงเรียนประจำชายล้วนมีหลายประเภท ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน ศาสนา ทหาร และสหศึกษา และเมื่อเลือกโรงเรียนประจำให้กับบุตรหลานของคุณได้แล้ว คุณต้องทราบว่าบุตรหลานลูกของคุณต้องการอะไร ความใฝ่ฝันและอาชีพในฝันของเขาคืออะไร นอกจากนี้คุณยังต้องคำนึงถึงเรื่องการเงินอีกด้วย

ควรตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ และอื่นๆ รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่าย (หลายโรงเรียนมีทุนการศึกษา และให้การสนับสนุนด้านการเงิน) แต่ต้องระลึกไว้ว่า ยิ่งโรงเรียนอยู่ไกลเท่าไหร่ โอกาสที่บุตรหลานของคุณจะกลับบ้าน หรือคุณจะเดินทางไปเยี่ยมก็น้อยเท่านั้น การเยี่ยมชมโรงเรียนกับบุตรหลานของคุณ ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า มีการตัดสินใจเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวร่วมกัน หากต้องการข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ให้สอบถามข้อมูลบุคคลอ้างอิง ชื่อศิษย์เก่ากับทางโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนนั้นๆ ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ต้องมั่นใจว่ามีบริการด้านการให้คำปรึกษา กีฬา ศิลปะ และด้านอื่นๆ รองรับ และควรหาข้อมูลว่ารายการอาหารในแต่ละวันเป็นอย่างไร

มีโรงเรียนประจำชายล้วนในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอยู่หลายแห่ง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะช่วยจัดการกับนักเรียนทีประสบปัญหาต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ติดยาเสพติด สมาธิสั้น มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย บกพร่องทางการเรียนรู้ มีความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ชอบใช้ความรุนแรง ข่มขู่ผู้อื่น รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบได้ในวัยรุ่นชาย โรงเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะให้การบำบัด แต่ยังเสริมความรู้ทางด้านวิชาการอีกด้วย