โรงเรียนประจำสหศึกษา

นักเรียนชายและหญิงในโรงเรียนประจำสหศึกษา จะเรียนและทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนร่วมกัน โดยโรงเรียนประจำสหศึกษาค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีวิชาการที่ดี และยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ทั้งด้านกีฬา การละคร และดนตรี

ผู้ปกครองมักเลือกโรงเรียนประจำสหศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นถึงข้อดีของโรงเรียน คือ มีชมรมที่หลากหลายตรงตามความสนใจของนักเรียน เช่น ถ่ายภาพ หมากรุก และยิงธนู นอกจากนี้ โรงเรียนหลายแห่ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทาง และตรงกับความต้องการของนักเรียนบางคนอีกด้วย

โรงเรียนประจำสหศึกษาในสหราชอาณาจักร มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นใการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านสังคม และสติปัญญาสำหรับเด็กนักเรียนอังกฤษ และเด็กนักเรียนต่างชาติ ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้นักเรียน และคุณครู เติบโตและอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพึ่งพาตนเอง

นักเรียนชายและหญิงมีปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ และพบปะพูดคุยกับเพศตรงข้าม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการใช้ชีวิตในอนาคต

ที่พัก

แม้ว่านักเรียนชายและหญิงจะมีการเรียน พบปะพูดคุย ทานอาหาร และทำกิจกรรมร่วมกัน แต่เด็กนักเรียนจะแยกที่พักกัน โดยบางแห่งออกแบบที่พักให้เด็กนักเรียนชายและหญิงอยู่ในตึกเดียวกัน แยกชั้น และแยกห้องน้ำกัน แต่จะรับประทานอาหารร่วมกัน และพบปะพูดคุย หรือสังสรรค์ ในห้องนั่งเล่นร่วมกัน

โรงเรียนประจำสหศึกษาที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร มีมาตรฐานที่พักที่ยอดเยี่ยม และมีห้องพักให้เลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือแบบที่มีห้องน้ำในตัว

การเลือกโรงเรียนประจำสหศึกษา

เมื่อเลือกโรงเรียนได้แล้ว ต้องแน่ใจว่าโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของนักเรียน สิ่งที่ต้องพิจารณา เมื่อเลือกโรงเรียนประจำสหศึกษาในสหราชอาณาจักร มีดังนี้

  • ค่านิยมของโรงเรียนคู่ควรกับค่านิยมของครอบครัวคุณหรือไม่?
  • มีชื่อเสียง และได้รับการรับรอง ตรงตามที่คาดหวังไว้หรือไม่?
  • โรงเรียนเหมาะกับบุคลิกภาพ การเรียนรู้ และวิชาการของนักเรียนหรือไม่?

ข้อดีของโรงเรียนประจำสหศึกษา

โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต และให้การศึกษาในสิ่งแวดล้อมแบบสหศึกษา การเรียนแบบสหศึกษาช่วยขจัดความกลัวเพศตรงข้าม สร้างความสัมพันธ์และความมั่นใจตั้งแต่วัยเยาว์

โรงเรียนสหศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชายและหญิงอย่างเท่าเทียม มีการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน มีการเรียนรู้ซึงกันและกัน โรงเรียนสหศึกษามีการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับแนวการเรียนรู้ที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง

ทั้งยังมอบโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างออกไป ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย