โรงเรียนแบบไปกลับในสหราชอาณาจักร

โรงเรียนไปกลับ เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการเรียนในช่วงกลางวัน และกลับบ้านในตอนเย็น โรงเรียนไปกลับแบบภาคการศึกษาในสหราชอาณาจักร (the term day school) ยังใช้อธิบายการเรียนหรือการบรรยายในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง หรืออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และมักออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีอายุมากแต่มีเวลาน้อยมาก

โรงเรียนประจำและโรงเรียนแบบไปกลับจำนวนมาก เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนไปกลับในสหราชอาณาจักร มีทั้งแบบของรัฐและเอกชน ทั้งสหศึกษาหรือแบบชายล้วน/หญิงล้วน หรือแบบที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ผู้ปกครองหลายท่านพบปัญหา เมื่อส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนประจำ หรือให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน หรือพาไปส่งที่โรงเรียนแบบไปกลับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถของคุณในการกำกับดูแลบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากทุกวันนี้ ผู้ปกครองมีชีวิต อาชีพ และสังคมที่ยุ่งมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลลูกได้ตลอดเวลา และต้องอยู่กับตารางชีวิตที่แสนจะวุ่นวาย

สำหรับผู้ปกครองที่มีไม่ค่อยมีเวลา โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร เป็นเพียงทางเลือกเดียว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ปกครองที่มีเวลาสำหรับลูกๆ ในทุกๆคืน โรงเรียนไปกลับอาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่สุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูก และความรู้สึกของทั้ง 2 ฝ่าย ว่ารู้สึกดีกับโรงเรียนประจำหรือไปกลับมากกว่า

ข้อดีของโรงเรียนไปกลับ

ใช้เวลากับลูกมากขึ้น

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ผู้ปกครองหลายท่านเลือกโรงเรียนไปกลับมากกว่าโรงเรียนประจำ เนื่องจากต้องการเห็นหน้าลูกในทุกๆเช้าก่อนไปโรงเรียน และทุกๆเย็นหลังจากกลับบ้าน ผู้ปกครองหลายท่านมีความผูกพันธ์ที่เหนียวแน่นกับลูกๆ โดยเฉพาะในวัยเยาว์ ไม่ต้องการที่จะพลาดการได้อยู่กับพวกเขา เห็นพวกเขาเติบโต คุณต้องส่งพวกเขาเข้านอน เตรียมอาหาร ช่วยทำการบ้าน เห็นพวกเขาเป็นสิ่งมีค่า ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ และดูแลในเกือบทุกๆด้านของชีวิตของพวกเขา

ค่าใช้จ่าย

เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนประจำและไปกลับ เป็นที่ชัดเจนว่าโรงเรียนประจำมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกกว่าโรงเรียนไปกลับ แต่ผู้ปครองบางท่านเลือกโรงเรียนไปกลับ เนื่องจากไม่สามารถสู้กับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนประจำได้ โรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากมีค่าที่พัก และอาหารด้วย นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน และแม้ว่าโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรบางแห่ง จะช่วยเหลือด้านการเงิน และทุนการศึกษา แต่ก็ไม่ได้มอบให้สำหรับนักเรียนทุกคน