นักเรียน 300 คน จาก 30 ประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร นักเรียนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นวิทยาลัยที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลอย่างยอดเยี่ยม นักเรียนพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ให้ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัว นอกจากนั้นนักเรียนยังมีโอกาสได้ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอังกฤษ

Principal: Dr Julian Davies
สนามบิน: London Heathrow
การเดินทาง: รถส่วนตัว 20 นาที
เดิน 30 นาที
Inspection: OFSTED
ประสิทธิภาพโดยรวม – Outstanding
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน – Outstanding
พฤติกรรมของนักเรียนและการพัฒนาส่วนบุคคล – Outstanding
คุณภาพการสอน – Outstanding
คุณภาพหลักสูตร – Outstanding
สวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัย – Outstanding
ทีมผู้บริหาร และการจัดการ – Outstanding
GCSE & A-Level Results
GCSE results: A* = 14%
A*/A = 31%
A*/B = 48%
A-Level results:  A* = 29%
A*/A = 61%
A*/B = 83%
Destinations: 25% เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Top 5
50% เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของ Russell group
ค่าที่พัก: ที่พักของโรงเรียน £15,000 – £25,000 ต่อปี
Host family £11,000 – £15,000 ต่อปี
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ: Tuition Registration Fee £250
Accommodation Registration Fee £250
Deposit £2,000
เว็บไซต์โรงเรียน: Abbey Cambridge

 

button

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ IEC Abroad ได้เลยค่ะ

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office
Tel. 095-751-6462 – P’Oh
Tel. 095-752-4612 P’End

Line: iecabroad, iecabroad1, iecabroad2

Email: thailand@iecabroad.com

Tuition Fees : Average £28,000 per year
Location : England
Size : 370 students
Features
A-levels
Airport service
Dining hall
GCSEs
Gymansium
Resident Houseparents
Sixth form
Special diets