โรงเรียน D’overbroeck’s Oxford ตั้งอยู่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งในปี 1977 เป็นโรงเรียนประจำแบบไปกลับ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา อายุ 7 ปี ไปจนถึงระดับ A-levels เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่หลักสูตร GCSE และ A-levels โรงเรียนได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ปกครองและนักเรียน โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิได้เข้ารับการศึกษาจากผลการเรียน และยังให้ความสนใจกับกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม ความพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึงความกล้าแสดงออกเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองและพร้อมในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสถาบันที่มีชื่อเสียง บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่งถึง ทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านการสอนที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้โดยตรง โรงเรียนจะทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคุล เพื่อที่จะรู้ถึงเป้าหมายและความต้องการของนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างดี

Principal: Sami Cohen
Airport: London Heathrow
การเดินทาง: รถส่วนตัว 10 นาที
รถสาธารณะ 25 นาที
การเดินทางสำหรับนักเรียน Sixth form: รถส่วนตัว 10 นาที
รถสาธารณะ 10-20 นาที
Inspection: ISI
คุณภาพของความสำเร็จ และการเรียนรู้ ทัศนคติและทักษะของนักเรียน – excellent
กิจกรรมนอกหลักสูตร – excellent
คุณภาพการสอน – excellent
การพัฒนาทางด้านจิตใจ – excellent
ความเอาใจใส่ดูแล – excellent
สวัสดิการ – excellent
คุณภาพที่พักโดยรวม – excellent
การกำกับดูแล – good
การจัดการ – excellent
GCSE & A-Level results
GCSE results: A* = 27%
A*/A = 52 %
A*/B = 76 %
64% ได้เกรด A* วิชา Maths
54% ได้เกรด A* วิชา Chemistry
65% ได้เกรด A* วิชา Physics
50% ได้เกรด A*/A วิชา English as a Second Language
100% ได้เกรด A*/B วิชา Art
A-level results:      A*/A = 54 %
A*/B = 85 %
1 ใน 3 ของนักเรียน ได้เกรด  A*/As  อย่างน้อย 3 ตัว
Destination:      นักเรียนส่วนใหญ่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของ Russell Group และมีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใน US หรือ Europe มากขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: Enrolment fee £600
Supplemental charges deposit £1,285
เวบไซต์โรงเรียน: d’Overbroeck’s

 

button

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ IEC Abroad ได้เลยค่ะ

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office
Tel. 095-751-6462 – P’Oh
Tel. 095-752-4612 P’End

Line: iecabroad, iecabroad1, iecabroad2

Email: thailand@iecabroad.com

Tuition Fees : Average £27,300 per year
Type of school : Boarding School
Location : South East
Size : 480 students
Features
A-levels
Airport service
Duke of Edinburgh Award Programme
Enrichment activities
Extra-curricular activities
GCSEs
Host families
Intensive 1-year GCSE
Oxbridge preparation
Personal tutor
Resident Houseparents
Sixth form
Special diets